Dokumenty i Regulaminy

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2017
Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA 2017
Regulamin Ramowy Konkursowej Jazdy Samochodem PZM 2017
Regulamin Ramowy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2017
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (2016, tekst jednolity)
Załącznik 3 KJS
Załącznik 3B KJS

Wzór zgody na użyczenie pojazdu

IV runda SMB

Regulamin Uzupełniający

Harmonogram czasowy

Lista zgłoszeń

Harmonogram Badania Kontrolnego

Schematy prób:

PS 1/4 Netter

PS 2/5 MOSiR

PS 3/6 Unibep

PS 7/8 Ratusz