Dokumenty i Regulaminy

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2018
Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA 2018
Regulamin Ramowy Konkursowej Jazdy Samochodem PZM 2017
Regulamin Ramowy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2018
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (2016, tekst jednolity)
Załącznik 3 KJS
Załącznik 3B KJS

Wzór zgody na użyczenie pojazdu

Zgłoszenie TEAM 2018

Komunikaty KSS AP 2018:

III Runda SMB 2018:

Regulamin Uzupełniający
Formularz Zgłoszeniowy – elektroniczny
Formularz Zgłoszeniowy – tradycyjny

Lista zgłoszeń – ostateczna – akt. 20.04
Harmonogram BK – akt. 20.04

Komunikat Dyrektora nr 1
Schematy prób