Dokumenty i Regulaminy

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2018
Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA 2018
Regulamin Ramowy Konkursowej Jazdy Samochodem PZM 2017
Regulamin Ramowy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2018
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (2016, tekst jednolity)
Załącznik 3 KJS
Załącznik 3B KJS

Wzór zgody na użyczenie pojazdu

Zgłoszenie TEAM 2018

Komunikaty KSS AP 2018:

IV Runda SMB 2018:

Lista startowa PKC2
Komunikat Dyrektora nr 2

Transmisja LIVE

Lista startowa PKC1
Wyniki on-line

Schematy prób

Regulamin Uzupełniający
Formularz Zgłoszeniowy – elektroniczny
Formularz Zgłoszeniowy – tradycyjny

Lista zgłoszeń
Harmonogram BK