Dokumenty i Regulaminy

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2017
Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA 2017
Regulamin Ramowy Konkursowej Jazdy Samochodem PZM 2017
Regulamin Ramowy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2017
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (2016, tekst jednolity)
Załącznik 3 KJS
Załącznik 3B KJS

Wzór zgody na użyczenie pojazdu

Komunikaty KSS AP:
Komunikat 1/2017
Komunikat 2/2017
Komunikat 3/2017
Komunikat 4/2017

V Runda SMB 2017:

Regulamin Uzupełniający
Formularz Zgłoszeniowy
Harmonogram BK
Harmonogram czasowy
Lista Zgłoszeń

PS 1/4/9 Outlet Białystok [jpg]
PS 2/5/7 Politechnika Białostocka [jpg]
PS 3/6/8 Giełda Samochodowa [jpg]
Schemat organizacyjny [jpg]