Komunikat Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Podlaskiego (KSS AP) nr 1/2019

I. KSS AP informuje, że od 2. rundy SMB 2019 pełna nazwa cyklu to STAG Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku (zwane dalej STAG SMB)

II. Od 2. rundy STAG SMB powołuje się dodatkową klasyfikację STAG LPG CUP dla uczestników startujących samochodami wyposażonymi w instalację LPG.

III. Do Regulaminu Ramowego STAG SMB 2019 wprowadza się punkt 6.15 STAG LPG CUP o następującej treści:

a) załoga musi zgłosić chęć startu w pucharze na formularzu zgłoszeniowym danej imprez
b) klasyfikacja pucharu będzie liczona w oparciu o zajęte miejsca w klasie z uwzględnieniem pkt. 6.2 Regulaminu Ramowego STAG SMB 2019
c) organizator w dniu rozgrywania danej rundy, będzie montował w zgłoszonych autach plomby zabezpieczające na przełączniku instalacji gazowej. Kontrola plomby może nastąpić w każdym momencie trwania imprezy.
d) uczestnicy zobowiązani są każdorazowo do poddania się, na wezwanie organizatora, dodatkowemu badaniu kontrolnemu w trakcie trwania imprezy, włącznie z udostępnieniem sterownika instalacji gazowej, umożliwieniem odczytu danych w nim zapisanych oraz sprawdzenia poziomu paliwa na wielozaworze,
e) auto uczestnika musi mieć pełny zbiornik LPG przystępując do danej rundu.

Czytaj dalej...

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO

Organizatorem szkolenia jest Komisja Sportu Samochodowego Automobilklubu Podlaskiego w Białymstoku. Głównym celem szkolenia jest pozyskanie nowej kadry sędziowskiej, doszkolenie czynnych sędziów oraz przeprowadzenia szkolenia i egzaminu na lic. zawodniczą RN.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat, przynależność do Automobilklubu Podlaskiego lub ewentualnie klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym.

Termin i miejsce:

  1. Sobota – 09.03.2019/Sobota/
    Szkolenie sędziów i zawodników – godz. 8.30 – 12.00
    Szkolenie sędziów i zawodników w podgrupach – 13.00 – 16.30
    Egzaminy na lic. st. „II”, „I”, „RN” – ok. 17.00
    Miejsce: Automobilklub Podlaski, ul. Branickiego 19, 15-085 Białystok,

Czytaj dalej...