Komunikat Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Podlaskiego (KSS AP) nr 1/2019

I. KSS AP informuje, że od 2. rundy SMB 2019 pełna nazwa cyklu to STAG Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku (zwane dalej STAG SMB)

II. Od 2. rundy STAG SMB powołuje się dodatkową klasyfikację STAG LPG CUP dla uczestników startujących samochodami wyposażonymi w instalację LPG.

III. Do Regulaminu Ramowego STAG SMB 2019 wprowadza się punkt 6.15 STAG LPG CUP o następującej treści:

a) załoga musi zgłosić chęć startu w pucharze na formularzu zgłoszeniowym danej imprez
b) klasyfikacja pucharu będzie liczona w oparciu o zajęte miejsca w klasie z uwzględnieniem pkt. 6.2 Regulaminu Ramowego STAG SMB 2019
c) organizator w dniu rozgrywania danej rundy, będzie montował w zgłoszonych autach plomby zabezpieczające na przełączniku instalacji gazowej. Kontrola plomby może nastąpić w każdym momencie trwania imprezy.
d) uczestnicy zobowiązani są każdorazowo do poddania się, na wezwanie organizatora, dodatkowemu badaniu kontrolnemu w trakcie trwania imprezy, włącznie z udostępnieniem sterownika instalacji gazowej, umożliwieniem odczytu danych w nim zapisanych oraz sprawdzenia poziomu paliwa na wielozaworze,
e) auto uczestnika musi mieć pełny zbiornik LPG przystępując do danej rundu.

IV. Zmianie ulega ostatnie zdanie pkt 6.5 Regulaminu Ramowego STAG SMB 2019. Nowe brzmienie to: Dotyczy również klasyfikacji TEAM oraz STAG LPG CUP.

  Przewodniczący KSS AP                                 

 Piotr Bagniuk             

                                                                                                                                          

Jedna myśl na temat “Komunikat Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Podlaskiego (KSS AP) nr 1/2019

Komentarze są zamknięte.