STAG sponsorem tytularnym SMB

Mamy przyjemność poinformować Was o zmianach, które zachodzą w imprezach organizowanych przez Automobilklub Podlaski. Wraz ze STAG Autogas Systems- jako sponsorem tytularnym postanawiamy połączyć siły i pod nazwą STAG Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku wprowadzamy kilka nowości do naszych rajdów. Już od II rundy otwieramy nową klasę – STAG LPG CUP, gdzie załogi z autami z instalacją gazową powalczą o miejsca na podium. Na zawodników czekają bardzo atrakcyjne nagrody, o których już wkrótce bliżej opowiemy. Mamy nadzieję, że tego typu zmiany zainteresują posiadaczy aut w gazie i już na najbliższej imprezie (16.03.) się zobaczymy!

Czytaj dalej...

Komunikat Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Podlaskiego (KSS AP) nr 1/2019

I. KSS AP informuje, że od 2. rundy SMB 2019 pełna nazwa cyklu to STAG Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku (zwane dalej STAG SMB)

II. Od 2. rundy STAG SMB powołuje się dodatkową klasyfikację STAG LPG CUP dla uczestników startujących samochodami wyposażonymi w instalację LPG.

III. Do Regulaminu Ramowego STAG SMB 2019 wprowadza się punkt 6.15 STAG LPG CUP o następującej treści:

a) załoga musi zgłosić chęć startu w pucharze na formularzu zgłoszeniowym danej imprez
b) klasyfikacja pucharu będzie liczona w oparciu o zajęte miejsca w klasie z uwzględnieniem pkt. 6.2 Regulaminu Ramowego STAG SMB 2019
c) organizator w dniu rozgrywania danej rundy, będzie montował w zgłoszonych autach plomby zabezpieczające na przełączniku instalacji gazowej. Kontrola plomby może nastąpić w każdym momencie trwania imprezy.
d) uczestnicy zobowiązani są każdorazowo do poddania się, na wezwanie organizatora, dodatkowemu badaniu kontrolnemu w trakcie trwania imprezy, włącznie z udostępnieniem sterownika instalacji gazowej, umożliwieniem odczytu danych w nim zapisanych oraz sprawdzenia poziomu paliwa na wielozaworze,
e) auto uczestnika musi mieć pełny zbiornik LPG przystępując do danej rundu.

Czytaj dalej...